Žemės sklypo paskirties keitimas būtinas, kai sklype norima vystyti kitokią veiklą, nei leidžia esama žemės sklypo paskirtis ir žemės naudojimo būdas.
 

Kokie dokumentai reikalingi keičiant sklypo paskirtį?

 Jei turite įsigiję sklypą ir norite pakeisti jo paskirtį, o būsima paskirtis atitinka bendrąjį planą, nereikia rengti jokio papildomo teritorijų planavimo dokumento. Tuo tikslu turite kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu pakeisti žemės sklypo paskirtį. Prie prašymo reikia pridėti žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumento kopijas, žemės sklypo plano kopiją, statinių išdėstymo planą, ištrauką iš bendrojo plano ir kitus aktualius dokumentus (įgaliojimai, sutikimai ir t.t.). Savivaldybės administracija išnagrinės prašymą ir priims sprendimą dėl paskirties pakeitimo. Gautą sprendimą pateikus VĮ Registrų centrui bus pakeista žemės sklypo paskirtis.
Žemės paskirties keitimas
Uždaryti Menu
Skambinkite