Žemės sklypų kadastriniai matavimai, atliekami nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Žemės sklypų kadastriniu matavimų reikia:

1. Padalijant, atidalijant, sujungiant ar atliekant žemės sklypų amalgamaciją;
2. Formuojant valstybinės žemės sklypus;
3. Perleidžiant kitų asmenų nuosavybei, miestuose esančius privačios žemės sklypus ar jų dalis, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos ne valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose.
4. Žemės sklype pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus pastatus, iškasus tvenkinius, nutiesus kelius ar įrengus kitus inžinerinius statinius (išskyrus tuos atvejus, kai nepasikeičia žemės sklypo užstaatymo plotas bei statinių konfigūracija (forma));
5. Siekiant sužinoti tikslius sklypo duomenis (ribas, plotą, apribojimus).
Uždaryti Menu
Skambinkite