Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai
 
Ši paslauga reglamentuoja žemės sklypų ribų formavimą projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.
Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė.
 

Šiai paslaugai atlikti reikia ?

 
1.Pateikti turimo žemės sklypo plano kopiją.
2.Pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą.
3.Rajono žemėtvarkos skyriaus leidimą ir rajono savivaldybės išduotas projekto rengimo sąlygas.
Pastatų, inžinerinių tinklų, kelių kadastriniai matavimai (inventorizacija) kadastriniai žemės sklypų matavimai
Uždaryti Menu
Skambinkite