Pastatų kontrolinė geodezinė nuotrauka.
 
Tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Ji reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti. Tikrinama ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, ar išlaikyti atstumai nuo ribų, ar tvoros nepastatytos už sklypo ribų.
 
Topografinės nuotraukos.
 
Tai brėžinys, kuriame yra pavaizduotos faktinės antžeminės, požeminės situacijos žemės sklypo plote. Topografinės nuotraukos reikalingos projektuojant arba rekonstruojant tam tikrus statinius ar pastatus, projektuojant požemines komunikacijas, rengiant tam tikro sklypo formavimo arba pertvarkymo projektus. Kai topografinės nuotraukos yra parengtos, pradedami projektavimo darbai. Topografinės nuotraukos suderinamos su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei  savivaldybe.
 

Kodėl verta rinktis mūsų įmonės geodezines nuotraukas?

 
Todėl, kad mūsų įmonėje:
· topografinių nuotraukų kaina priklauso nuo matuojamo ploto ir objekto geografinės padėties;
· topografines nuotraukas atlieka kvalifikuoti darbuotojai, kurie turi galiojantį geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą;
· topografines nuotraukas pateikiame itin greitai.
Uždaryti Menu
Skambinkite