Skambinkite Profesionaliai ataskysime į visus jūsų KLAUSIMUS !!!

namu pridavimas
Pasibaigus bet kokio pastato ar namo statybai, jis turi būti užregistruojamas, o savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai. Kad tai būtų padaryta, reikalingas statybos pridavimas. Tai yra statinio tinkamumo naudojimui pripažinimas, kuris įvertinimas gaunant Statybų inspekcijos deklaraciją ir Registrų centro išrašą apie baigtą statybą –taip, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
Jei norite sutaupyti savo brangų laiką, patikėkite šį darbą mums. Mes siūlome pilną pastato pridavimo  paslaugų paketą, į kurį įeina visų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingų dokumentų tvarkymas, norint 100% įteisinti ir įregistruoti baigtinę statybą.
 

Baigtos statybos pridavimas, reikalingi dokumentai:

 
Deklaracija apie statybos užbaigimą;
Statybos leidimo skenuota kopija;
Statinio techninio ir darbo projekto kopijos kompiuterinė laikmena;
Statinio kadastro duomenų bylų skenuotos kopijos;
Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų skenuotos kopijos;
Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų skenuotos kopijos;
Rašytinių pritarimų skenuotos kopijos;
Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytinių sutikimų skenuotos kopijos;
Statytojo įgaliojimo pateikti prašymą skenuota kopija;
Statinio paveldėjimo teisės liudijimo skenuota kopija (kai pateikia paveldėtojas);
Statinių geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodytas statinių aukštis) skenuotos kopijos;
Pastatų energinio naudingumo sertifikato skenuota kopija (kai privalomi);
Pastatų garso klasifikavimo protokolų skenuotos kopijos (kai privalomi);
Pažyma apie statinio atitiktį projektui skenuota kopija;
Kitų Statytojų, nurodytų statybą leidžiančiame dokumente (jei jų yra), įgaliojimų Statytojui pateikti prašymą skenuotos
Uždaryti Menu
Skambinkite